YENİ ÖZGÜR POLİTİKA: “TAVKİRARLILARIN KÖKLERİ VE KÜLTÜRLERİ”

Şu ana kadar 1.727 defa okundu

Hüseyin Mirza Karagöz ve Ali Karagöz birlikte hazırladıkları, Apec Yayınevi tarafından yayımlanan æ’Takvirarlılar Tarihi ve Kültürü’ adlı kitapta Takvirarlıların kökenlerine, göç yolculuklarına, dil ve kültürlerine yolculuk yapıyorlar.

İşsizlik ve yoksulluk Tavkirarlıları 1950’li yıllardan itibaren Çukurova’da pamuk toplamaya, Türkoğlu Gavur Gölü’nde yeni bir mekan kurmaya, Antalya ve Karedeniz’de kömürcülüğe, daha sonraki yıllarda da Suudi Arabistan’da inşaat işçiliği yapmaya yöneltmiş. 1970’li yıllarda Avrupa’ya açılmaya başlamışlar. 1980 askeri darbesinden sonra devletin baskı ve teröründen kurtulmak için göç süreci hızlanmış, Tavkirarlılar İsveç, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere göç etmeye başlamışlar. İsveç’e gelen Tavkirarlıların büyük bir kesimi önce Uppsala iline yerleşmiş, ardından da İsveç’in diğer yerleşim birimlerine dağılmışlar.

İsveç’te yaşamlarını sürdüren Hüseyin Mirza Karagöz ve Ali Karagöz, Takvirarlıların kökenlerini, göç dalgalarını, dil ve kültürlerini araştırmak ve belgeleyebilmek için kolları sıvamışlar. Önce Tavkirarlıların göç ettiği ülke ve illeri belirlemişler. Ardından da 5 yıllık bir zaman dilimine yayılan yolculuğa çıkmışlar. İsveç ve Avrupa’da yaşayan Tavkirarlılarla görüştükten sonra Suriye, Maraş, Kayseri, Malatya, Sivas, Mersin’e giderek araştırma ve incelemelerini sürdürmüş, yüzlerce Takvirarlıyla söyleşi yapmış, onları fotoğraflamış, bulabildikleri belge ve bilgileri “Tavkirarlıların Tarihi ve Kültürü” kitabıyla yazılı bir kaynak olarak ortaya çıkarmışlar.

Kitap, yüzyıllardır baskı altında tutulan, dili ve kültürü yasaklanan Kürt halkının devletin uyguladığı inkar ve asimilasyon politikasına ve dünyanın dört bir yanına dağılmalarına rağmen dil, gelenek ve kültürlerini sürdürmekteki direnç ve kararlığını göstermesi, Kürt araştırmacılar, tarihçilere yeni bir kaynak sunması açısından önem taşıyor.

Bu kitapla birlikte Elbistan’ın Tapkıran (Tavkirar) köylüleri ilk kez kök, tarih ve kültürlerini sosyo-kültürel bir çalışmayla kamuoyuna duyurma olanağına kavuşuyorlar. İnsan ve yer isimleri, tarım ve hayvancılıkta kullanılan söz, kavram ve deyimlerin Tavkirarlılara özgü Kürtçe şiveyle aktarıldığı kitapta, bölgede yaşayan halkın tarihsel süreç içerisinde dini inanışlarına, törelerine ve kültürlerine de yer veriliyor.

Yazarlar kitaplarının önsözünde kitabı yazış amaçlarını “Diğer toplumlar ve halk gurupları gibi bizim de Tavkirarlılar olarak kökenlerimizi bilmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki tarih, toplumların hayatta kalabilmek için birbirleriyle sürekli olarak yaptıkları ilişkilerin sonucudur. Tarih yazılmadıkça tarih sayılmaz, yazılmayan tarih de tabii ki okunmaz, okunmayan tarih de gelecek nesiller tarafından bilinmez. Bir toplumun tarihi yazılmamışsa, kökeni ve kimliği belli değil demektir. Bu durumda o topluluk yok olmaya mahkumdur” cümleleriyle izah ediyorlar.

Apec Yayınevi’nin Kürt kültürüne kazandırdığı 352 sayfalık “Tavkirarlıların Tarihi ve Kültürü” kitabı ali.cawras@hotmail.com veya hmkaragoz@hotmail.com adresinden temin edilebilir.

MURAT KUSEYRİ/STOCKHOLM
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın